1.000.000 BOMEN PLANTEN

Met EVERTREE® gaan we nog een stap verder: het is ons doel om met EVERTREE® onze eigen parken en bossen te creëren. Tegelijk levert EVERTREE® een bijdrage aan de bescherming tegen de klimaatverandering: bomen als levenselixer en levensredder. Het is niet zonder reden dat bomen tot de krachtigste en indrukwekkendste scheppingen van de levende natuur behoren.

Volgens verschillende studies kan niets de klimaatverandering zo doeltreffend tegengaan als het planten van bomen. Het planten van bomen heeft het potentieel om tweederde van de klimaatschadelijke CO2-uitstoot die door de mens wordt geproduceerd te absorberen – volgens onderzoekers van de Zurich University of Technology.

Door een EVERTREE® te planten voor een klein deel van onze dierbaren, creëren we niet alleen een waardig gedenkteken, maar leveren we ook een belangrijke en zinvolle bijdrage aan een betere wereld – voor alle generaties na ons.

Om dit te bereiken, hebben wij onszelf het ambitieuze doel gesteld om wereldwijd één miljoen bomen te planten, samen met partners zoals milieuorganisaties, geëngageerde bedrijven en mensen die in het EVERTREE®-idee geloven.

Als we het bos laten sterven verliezen woorden hun betekenis